Varför bra design roll?

Varför bra design roll?

Att uppnå god design handlar om att skapa platser , byggnader eller utrymmen som fungerar bra för alla, ser bra ut, sista brunnen, och kommer att anpassa sig till kommande generationers behov.

Bra design svarar på ett praktiskt och kreativt sätt att både funktion och identitet av en plats. Det sätter mark, vatten, avlopp, energi, gemenskap, ekonomiska, infrastruktur och andra resurser, till bästa möjliga användning – på lång samt kort sikt.

Vad innebär god design uppnå?

Bra design ska:

se till att utvecklingen kan leverera ett brett utbud av planering mål höja kvaliteten byggnader och utrymmen, genom att betrakta bland annat form och funktion; effektivitet och deras inverkan på välbefinnande tillgodose behovet för olika användningsområden sympatiskt.

Hur god design levereras genom planen andet?

Lokala planeringsmyndigheterna bör säkra designkvalitet genom den politik som i sina lokala planer. Bra design är osynlig från god planering, och bör vara i centrum av planen beslutsprocessen.

Leave a Reply